View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation Information

Project website https://blolook.osa-p.net
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Proprietary
Contributor agreement View
Repository git@bitbucket.org:osapon/blolook.git
Repository branch master
Last remote commit レコメンド更新 f5c2d1a
User avatar osapon authored 4 days ago
Repository containing Weblate translations http://weblate.osa-p.net/git/blolook-twitter/web/
Filemask_system/include/class/lang/*/LC_MESSAGES/messages.po
Translation file _system/include/class/lang/sv/LC_MESSAGES/messages.po
定期的にデータを更新するためアプリ連携を残して欲しいです
För att periodvist uppdatera vår data önskar vi att du låter den här applikationen vara länkad.
5 months ago
このサービスで収集した「誰が誰をブロックしたか」という情報は公開いたしません。
Den samlade informationen som angår "vem blockerade vem" publiceras inte av den här tjänsten.
5 months ago
被ブロック情報は見ません
Visa inte blockeringsinformationen
5 months ago
接待モード
Blockinformationen ses inte
5 months ago
ログインして数えてみる
Logga in med Twitter
5 months ago
1時間以内にブロック情報を取得している場合、データの更新を行わないため、ブロック済みのアカウントが表示される場合があります。
Informationen på blockerade konton samlas inom en timme, vilket kan innebära att den information från blockerade partier finns medan ny data uppdateras.
5 months ago
(あなたがブロックしたアカウントと同じアカウントをブロックをしている他のアカウントがわりとブロックしているアカウント)
(Konton blockerade av både dig och en annan användare brukar vara de som vanligen blockeras)
5 months ago
レコメンド
Rekommenderat
5 months ago
Twitterのアプリ連携
Vänligen försäkra att det inte finns några <a href='https://twitter.com/settings/applications' target='_blank'>program länkade till ditt Twitter-konto</a> som du inte minns att du auktoriserade.
5 months ago
Twitterのブロックしたユーザー一覧
Vänligen undersök listan på användare som <a href='https://twitter.com/settings/blocked' target='_blank'>du har blockerat på Twitter</a>.
5 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 42 42 552
Translated 0% 0 0 0
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change None
Last author None

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity